Privacybeleid

Het beschermen van persoonsgegevens is een belangrijk goed. Een goed waar de betrokkene recht op heeft. Viadine Juridisch Advies kan beleid schrijven voor uw organisatie die alle facetten belicht en aldus kan fungeren als ‘handleiding’ voor de correcte implementatie en toepassing van de privacy wetgeving. Hierdoor sluipt de bewustwording en bescherming van persoonsgegevens als het ware in het DNA van uw organisatie, met als gevolg dat u, uw organisatie en de betrokkene zich geen zorgen hoeft te maken over privacy.

Viadine Juridisch Advies gaat met uw organisatie het gesprek aan om een beeld te krijgen van de mate waarin en de manier waarop er om wordt gegaan met persoonsgegevens, om vervolgens – samen met u – een gewenste toepassing te ontwikkelen, en dit te vertalen in duidelijk en stapsgewijs beleid. Geen ellenlang juridisch document, maar een handig ingedeelde handleiding waardoor u inzicht kan krijgen in de omgang met persoonsgegevens van uw organisatie.