Diensten

Compliance

De privacy wetgeving die in Nederland van toepassing is, brengt een aantal verplichtingen met zich mee met betrekking tot de juiste omgang van persoonsgegevens. Viadine Juridisch Advies kan u helpen met inzicht krijgen in deze verplichtingen, om vervolgens – samen met uw organisatie – stapsgewijs die verplichtingen te doorlopen. Denkt u hierbij aan verwerkingsovereenkomsten, registers, privacy statements, maar ook protocol rondom datalekken of het maken van een DPIA (ofwel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling).

Viadine Juridisch Advies neemt u de compliance uit handen, maar betrekt u wel bij de correcte implementatie zodat u op de hoogte bent van uw eigen naleving. Dit zal uw organisatie helpen om de bescherming van persoonsgegevens in de toekomst hoog in het vaandel te houden, waardoor u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de AVG.

Training en advies

Écht voldoen aan de AVG, vergt meer van uw organisatie dan de checks zetten achter alle concrete wettelijke vereisten. Heeft u verwerkingsovereenkomsten afgesloten? Prima. Heeft u een duidelijke privacy statement opgesteld? Top! Maar dat betekent niet per definitie dat de AVG in het DNA van uw organisatie zit. Wij kunnen u daarmee helpen door trainingen en advies te geven aan uw personeel waardoor de bescherming van persoonsgegevens meer gaat leven. Hierdoor wordt het voor uw organisatie makkelijker om de geest van de wet toe te passen op de dagelijkse werkzaamheden.

Deze trainingen zijn uiteraard gespecificeerd op uw branche én geef ik op locatie naar uw keuze.

Datalek

Heeft u een datalek vastgesteld? Viadine Juridisch Advies geeft u to-the-point advies en helpt direct bij de te nemen stappen zoals bijvoorbeeld een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur.

Is er nog geen sprake van een datalek maar wilt u wel goed voorbereid zijn? Wij kunnen u helpen bij het opstellen van beleid en protocol zodat u direct adequaat kunt handelen wanneer er wel sprake is van een datalek. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid, waardoor u zich weer bezig kunt houden met de orde van de dag.