Producten

Verwerkingsovereenkomst

Een goede verwerkingsovereenkomst zorgt in de eerste plaats voor duidelijkheid voor beide partijen. Zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker dient te weten wat zijn positie is ten opzichte van de wederpartij. Viadine Juridisch Advies zorgt voor uw verwerkingsovereenkomst op maat. Samen gaan we het gesprek aan en kijken we naar uw contractuele wensen, waarbij Viadine Juridisch Advies de vertaalslag maakt op papier. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de welbekende ‘kleine lettertjes’.

Verwerkingsregister

Een verwerkingsregister is een algemene verplichting van de AVG, tenzij uw bedrijf:

  • Minder dan 250 werknemers in dienst heeft; en
  • De verwerking geen groot risico inhoudt voor de betrokkene; en
  • De verwerking incidenteel is; en
  • Er geen bijzondere categorie persoonsgegevens worden verwerkt.

In feite zijn verwerkingen zelden incidenteel, denk bijvoorbeeld maar aan de persoonsgegevens van medewerkers of klanten die u moet verwerken, waardoor het verwerkingsregister alsnog een plicht wordt.

Viadine Juridisch Advies helpt u met onze eigen software waarbij u online het register makkelijk kan invullen en bijhouden. Uiteraard staan wij paraat om u te helpen met het invullen, mocht het toch nog wat vragen opwerpen.

Privacy beleid

Het beschermen van persoonsgegevens is een belangrijk goed. Een goed waar de betrokkene recht op heeft. Viadine Juridisch Advies kan beleid schrijven voor uw organisatie die alle facetten belicht en aldus kan fungeren als ‘handleiding’ voor de correcte implementatie en toepassing van de privacy wetgeving. Hierdoor sluipt de bewustwording en bescherming van persoonsgegevens als het ware in het DNA van uw organisatie, met als gevolg dat u, uw organisatie en de betrokkene zich geen zorgen hoeft te maken over privacy.

Viadine Juridisch Advies gaat met uw organisatie het gesprek aan om een beeld te krijgen van de mate waarin en de manier waarop er om wordt gegaan met persoonsgegevens, om vervolgens – samen met u – een gewenste toepassing te ontwikkelen, en dit te vertalen in duidelijk en stapsgewijs beleid. Geen ellenlang juridisch document, maar een handig ingedeelde handleiding waardoor u inzicht kan krijgen in de omgang met persoonsgegevens van uw organisatie.

Privacy statement

De AVG schrijft niet voor dat u verplicht een privacy statement op uw website moet hebben, maar geeft wel aan dat u de betrokkene moet inlichten welke persoonsgegevens u verwerkt, wat u ermee doet, hoe lang u ze bewaard en wat de rechten van de betrokkene zijn. Wat is er dan handiger om een duidelijk privacy statement op uw website te hebben staan wat dit in een klap oplost. Wij schrijven uw privacy statement naar uw bedrijf en blijven weg van moeilijke juridische jargon waardoor de betrokkene direct weet waar hij aan toe is.

Tevens kunt u bij ons terecht voor een ‘intern privacy statement’, waarbij u uw medewerkers kunt inlichten over de verwerking van hun persoonsgegevens. De duidelijkheid die een dergelijk privacy statement met zich mee brengt, kan fungeren als een geruststelling voor uw medewerkers.

Cookie statement

Het is wachten op de e-privacy richtlijn vanuit de Europese Unie, maar tot die tijd doet de telecommunicatiewet zijn werk met betrekking tot cookies. Heeft u cookies op uw website? Zo ja, welke? Het antwoord op deze vragen kan betekenen dat er een cookie banner en een cookie statement op uw website moet komen. Cookies kunnen namelijk óók persoonsgegevens bevatten en de bezoeker van uw website dient een keuze te hebben om hiervan gebruik te maken. Een op maat geschreven cookie statement helpt uw bezoeker met het maken van zijn of haar keuze, waardoor uw website voldoet aan de wet.

Algemene Voorwaarden

Het hebben van goede, op maat geschreven algemene voorwaarden is geen vereiste van de AVG, maar wel een aanrader. Het versterkt, maar verduidelijkt vooral uw positie jegens uw klant waardoor u hier niet bij iedere nieuwe overeenkomst over na hoeft te denken. Viadine Juridisch Advies kan uw helpen met op maat gemaakte algemene voorwaarden voor zowel consumenten als B2B. Uiteraard nemen wij uw wensen nauw in ogenschouw, waardoor uw voorwaarden als een handschoen op uw bedrijf passen.